Едроразмерни дървета

“БИЗЕД” ЕООД ПРЕДЛАГА:

целогодишно засаждане и преместване на едроразмерни дървета;

диагностициране фито-санитарно им състояние;

провеждане на мероприятия по растителна защита;

отстранява механични повреди и проблемни дървета.


За всяко засадено дърво фирма “БИЗЕД ЕООД” дава двегодишна гаранция с

безплатна поддръжка, включваща периодични прегледи за успешното

преодоляване на стреса от пресаждането, подхранване и др. За нашите

клиенти оставяме само една единствена грижа – да

поливат редовно засадените от нас дървета.