Ландшафтен дизайн

Бизед ЕООД предлага:

Проектиране и изготвяне на ландшафтно архитектурни проекти
Изготвяне на експертна оцека на съществуваща растителност
Изпълнение на проекти за озеленяване
Дизайн на декоративни кътове, алпинеуми и композиции
Изготвяне и изпълнение на проекти за градинско осветление
Изпъление на водни кътове и басейни
Изградане на ревни масиви с чим и тревно семе
Проектиране и изграждане на каменни градини, скални кътове
Доставка на хумузна почва и моделиране на терена
Изграждане на поктивни градини.